Dodacie lehoty

Pri geometrickom pláne : po dôkladnom zameraní, následnom spracovaní a overení správou katastra nehnuteľností je lehota 2-3 týždne, kým sa dostane klientovi do rúk.

Pri iných prácach : podľa náročnosti zákazky.